Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: KRYGEL Family > Krásné Pole

Krásné Pole

Schônfeld


Pohled na Krásné Pole z výšky 300 m - srpen 2002

Ves Krásné Pole se v pramenech objevuje poprvé r.1424, kdy naležela k bíloveckému panství Jana z Kravař, který byl také držitel panství klímkovického. Jan z Kravař a Jičína dal v roce 1424 zapsat do zemských desek opavských roční důchod pro svou druhou manželku Anežku, také ze vsi Krásné Pole. Po smrti Anežky a Jana z Kravař spadl statek velkopolomský i s Krásným Polem na knížata opavská , Viléma a Arnošta což byli bratři Anežky ,druhé manželky Jana z Kravař.
Tito za pomoc v boji, kterou jím Hanušek z Deštného poskytl ve sporu s Janem z Raduně, změnili dosavadní knížecí manství krásnopolské v alod a kázali je Hanuškovi vložiti v roce 1440 do desek zemských (opavských).V roce 1447 dal kníže Vilém Krásné Pole do vlastnictví rodu Donátů z Velké Polomi. Ves Krásné Pole obvykle netvořila samostatný celek, ale byla součástí větších zboží.
V tomto smyslu to napsal P.Tesař ve svém díle Moravské enklávy na Opavsku v souvislosti s Deštným. Podobně uvádí Horsák v Místopise ,že v roce 1438 pustil kníže Krásné Pole v alod Hanuškovi z Deštného a v roce 1447 Janu Donátovi z Velké Polomě.
Jindřich Donát prodal v roce 1486 velkopolomské panství a s ním i tzv. Krásné Pole bratrům Matějovi a Petrovi Osinským z Žitné. Petr Osinský prodal panství v roce 1492 Janovi z Ochab a z Hukovic. Panství bylo v roce 1500 prodáno Jiřímu Šípovi z Bránice a krátce po prodeji se opět vrátilo rodu Jindřicha Hukovského z Ochab. Po smrti Jindřicha zdědila panství jeho dcera Kateřina, která se provdala za Mikuláše Pražma z Bílkova. Posledním majitelem z rodů Pražmů byl Karel Štěpán Josef hrabě z Pražma, který je prodal svému dědovi Jiřímu Štěpánovi hraběti z Vrbna. Jeho syn Ferdinand Oktavián je v roce 1685 prodal velehradskému klášteru. V roce 1702 koupil velkopolomské panství Jindřich-svobodný pán Vlček z Dobré Zemice a Hlučína.Ten je spojil znovu s klímkovickým panstvím. V jejich držení zůstává Velká Polom a přilehlé vsi až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství.
V roce 1682 měla obec Krásné Pole 28 domů. Původní obyvatelstvo pochází z okolí Strážnice.

Krásné Pole - srpen 2002

 TVRZ V KRÁSNÉM POLI

V publikaci Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku píše se o domnělé tvrzi v Krásném Poli toto:
Jediná zpráva o tvrzi v Krásném Poli se zachovala z roku 1486, kdy ji Jindřich Donát z Velké Polomě prodal v rámci velkopolomského statku, bratrům Matějovi a Petrovi Osinským z Žitné.
Zřejmě existovala jen krátkou dobu, poněvadž Krásné Pole od té doby již nebylo samostatným celkem. Tvrz přestala mít tedy pro vrchnost význam a beze stopy zanikla.
Nevíme kde stála, ale můžeme se domnívat, snad v lokalitě nynějšího domu č. 1 či jeho blízkém okolí.
Krásné Pole tedy do roku 1438 nebo 1440 patřilo pod panství klímkovické, potom sedm nebo devět let Hanuškovi z Deštného, kdy přešlo pod statek velkopolomský. Prakticky nebylo nikdy sídlem statku, proto v něm nebylo nutné stavěti tvrz. Je ale možné, že právě Hanušek z Deštného v těch sedmi nebo devíti letech kdy byl majitelem Krásného Pole, tvrz v něm postavil. Bylo by ovšem nutné ověřit v pramenech tvrzení Kaprasovo o prodeji tvrze v Krásném Poli, na které se Tesař i Horsák odvolávají.
Možnost, že v Krásném Poli byla někdy tvrz je velmi malá a mohla to být pouze krátkodobá záležitost, která v historii obce neznamenala nic.

 

K VÝKLADU JMÉNA OBCE KRÁSNÉ POLE

Podle Rudolfa Šrámka Zeměpisná jména Československa, v Malé encyklopedii Mladé fronty, Praha 1982, dostala ves jméno od toho, že vznikla na krásném poli uprostřed lesů.
Zdá se však, že je to výklad poněkud nedostatečný, protože slovo krásný ve staré češtině znamenalo nejen krásný v dnešním slova smyslu, ale i jasný,světlý,lesklý,zářivý nebo i červený(růžový).

 

DONÁTOVÉ A KRÁSNÉ POLE

Po následující neznámé generaci jsou jmenováni bratři Adam z P. 1416 a Hanuš D. z P. 1415,1422, z nichž poslední měl syny Jana,Petra a Mikuláše. První Jan 1380-1451 měl Polom a Krásné Pole, 1415 podepsal kostnický stížní list, 1441 prodal léno Moštěnici a Štolbach..(u Přerova).
Janův syn Žibřid držel Polom, Čavisov, Krásné Pole, Lhotu a Bolatice.
Syn Žibřidův držel rovněž Polom, Krásnou Ves
x), Vřesinu a dále Novou Cerkev, Kobeřice a Hlavnici.
(Podle Pilnáčka, RSS)
x) Pravděpodobně přepis Pilnáčkův.
Jindřich Donát prodal 1486 dvory ve Velké Polomi,Čavisově,Lhotce Dolní, v Krásném Poli a Vřesině Petru a Matěji Osinským z Žitné.
(Al.Konvalinka: Bílovecký okres, 1931; bez udání pramene.)
Konvalinka nepíše o tvrzích.

 

KRÁSNÉ POLE NA KONCI II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obec Krásné Pole byla osvobozena vojsky ruské armády spolu s 1. českou tankovou brigádou pod velením pplk. Vladimírem Jankem dne 26.4.1945 Boje byly velmi tvrdé a těžké. Fronta postupovala přes Hrabyň a Velkou Polom. Krásné Pole bylo poslední obci, kde se chtěli němci udržet. To je příčinou, proč byla obec tak těžce poškozena.
O život přišlo 28 občanů Krásného Pole a 60 vojáků ruské armády. Zničeno bylo 77 domů, 11 provozoven, 72 hospodářských budov. Těžce poškozeno bylo 53 domů a provozoven, 15 hospodářských budov. Lehce poškozených domů bylo 129, 18 provozoven, 82 hospodářských budov. Zrušena byla čísla domů 15, 19, 66, 128, 165.

 

ZNAK A PRAPOR KRÁSNÉHO POLE

Radou města Ostravy bylo ode dne 24.8.1993 uděleno právo užívat znak a prapor městskému obvodu Krásné Pole.
Tento znak městského obvodu má na zlato-červeném polceném štítě v pravém zlatém poli půl slezské orlice, vyjadřující příslušnost obce k historickému území českého Slezska. V levém červeném poli je postava svatého Jana Nepomuckého, který drží v pravici hnědý krucifix. Kolem hlavy má svatozář z pěti zlacených hvězd, jež navazuje na vyobrazení první obecní pečeti, která pochází z roku 1815.
Obecní prapor je z obecního znaku odvozen. Jeho avers je s podobou znaku identický, revers má tři vodorovné pruhy - černý, žlutý a
červený.

 

STAROSTOVÉ KRÁSNÉHO POLE

Obec Krásné Pole do poloviny 19. století neměla vlastní správu a byla řízena správci velkostatku ke kterému patřila. Následuje jmenný seznam starostů od roku 1864

 

Jméno

Dům č.

Ve funkci starosty obce od - do

Josef DOSTÁL

4

1864 - 1867

Josef HLAVÁČ

9

1867 - 1870

Josef DRESLER

3

1870 - 1873

Jan ZDRAŽILA

10

1873 - 1874

Petr DOSTÁL

24

1874 - 1876

František HRBÁČ

29

1876 - volba byla okresním hejtmanem zrušena

František TOMÍČEK

16

1876 - 1879

František HRBÁČ

29

1879 - 1882

František KUBZA

6

1882 - 1885

František HRBÁČ

29

1885 - 1889

František HRUZÍK

103

1889 - 1892

František KUBZA

6

1892 - 1895

Josef HLAVÁČ

9

1895 - 1898

Karel KOTALA

10

1898 - 1903

Vít HRBÁČ

3

1903 - 1910

Jan OSMANČÍK

16

1910 - 1912

Ludvík GALUS

6

1912 - 1914

Vít HRBÁČ

3

1914 - 1919

Antonín KLAPUCH

21

1919 - 1931

Jindřich ŠAJNAR

182

1931 - 1938

HAUSENBLAS

250

1938 - 1942

Otto BIALEK

 

1942 - 1945

Alois HOMOLA

 

květen 1945

František PETEREK

241

květen 1945 - 1946

Josef HOMOLA

219

1946 - 6.7.1946

Václav HORÁK

253

6.7.1946 - březen 1948

Josef HOMOLA

Zastupující

březen 1949 - září 1948

František PETEREK

241

září 1948 - 13.7.1949

Oldřich POLCAR

400

13.7.1949 - 17.7.1952

Jindřich BLAŽEK

Zastupující

17.7.1952 - 16.10.1952

Jindřich BLAŽEK

168

16.10.1952 - 16.5.1957

František FITŘÍK

 

16.5.1957 - 16.6.1960

František VÝTISK

 

16.6.1960 - 14.6.1964

František PRÁŠEK

268

14.6.1964 - duben 1976

Mojmír STRAKOŠ

 

duben 1976 - 9.11.1976

Jaromír SASÍN

 

9.11.1976 - 30.6.1989

RSDr. Jaromír HOŘÍNEK

 

1.7.1989 - 14.3.1990

Ing. Miloslav BARTOŠ

 

15.3.1990 - prosinec 1990

Oldřich ŠTVERKA

 

prosinec 1990 - prosinec 1991

Ing. Josef HOMOLA

 

prosinec 1991 - říjen 2006

Ing. Tomáš VÝTISK

 

listopad 2006 - 

 Pro zájemce z Krásného Pole o sestavení rodokmenu je k nahlédnutí matrika narozených od r. 1872 do r. 1908

 N • inv. č. 10715 • sig. Bi XVII 27 • 1872 - 1908 • Krásné Pole

Odkaz je zde http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be91543a-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=1

Dům č. 16 - rodina pana Tomíčka, na str.  4,10,20,24,32,44,68,79,84,106

                     -  rodina pana Osmančíka, na str.  121.134,149,160

 

Některé údaje o obci Krásné Pole pocházejí z článků místního obvodního zpravodaje KRASNIČAN

Jiné odkazy - http://www.krasnepole.cz/

                     


 
© ok2yp.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma